เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

 

ป.ตรี : วศ.บ. โยธา-ขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510
ป.โท : M.S.C.E Transportation) University of Missouri-Rolla 2516
ป.เอก : Ph.D. Civil Engineering) MSU 2523
E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน