เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ กชกร สุขทรัพย์
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
Degree

ป.ตรี - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

ป.โท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภารัฐ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ป.เอก - กำลังศึกษา PhD (P.A.)

                

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน