เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ เกรียงไกร ภูวณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

        M.B.A., Chulalongkorn University, 2011
        M.M., Graduate Institute Business Administration of Chulalongkorn University, 1999
        B.S. Electronic Engineering, Northrop University, 1987
        B.E. Electrical Engineering, 1979
 

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน