เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ บาลัน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

        Ph.D. Industrial Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta,     GA, USA, 2004
        M.S.E. Industrial and Operations Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA, 1998
        B.S. Mechanical, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 1997

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน