สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

 

Activity Gallery

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 1561 เวลา 17.30-14.00 น. 

กล่าวเปิดงานโดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด 

ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัล และร่วมออกบูธ รวมไปถึงพระเอกในงาน #รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ได้ร่วมขบวนพาเหรดในงานนี้ด้วย

#งานวันเด็ก
#กรมประชาสัมพันธ์
#รถพลังงานแสงอาทิตย์
#STC-2

 

#
ประมวลภาพจากกิจกรรม สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16


ประมวลภาพจากกิจกรรม “สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย…วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนวัดดีดวด

วันนี้ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.
ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพฯ 

#วันเด็ก
#วันของเด็ก
#สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม

 

#
โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ในหัวข้อ มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ "ฟอรั่มวิชาการ" ในหัวข้อ "มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด วิทยากรพิเศษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฟังและร่วมกันซักถามข้อสงสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ รับทราบข้อมูลทางด้านการตลาดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

#
ฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-11

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 9021 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

โดยมี ดร.นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศรี วิทยากรพิเศษด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

#
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-14

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานอาคารที่พักสวัสดิการนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงานนำโดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภายในงานมีกิจกรรมจับฉลาก เล่นเกมส์ และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นในเทศกาลปีใหม่

#กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

#
บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"

#บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

#
ปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้อง 9914 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โดยท่านอธิการบดี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจในการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเจ้ามูล ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในงาน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมรับศีลและพรให้มีความสุขในการทำงานและการเรียนกันทุกคน

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2561 ด้วยความอิ่มใจกันทุกคน

#
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-03

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุม9702  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ภาคเช้า
• หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ Manual
• แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
• การเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
      • การแปลงไฟล์จาก *.doc/*.docx เป็น *.txt
      • การเพิ่มไฟล์ฐานสำหรับการวิเคราะห์ (add documents)
• การสร้าง Quotation และ การลงรหัสแบบต่างๆ
     • Create Freecode(s)
• Enter Code Name(s)
• Code In Vivo
• Select Code(s) from List
• Last Used Code(s)
• Auto Coding
• การสร้าง Memo
 
ภาคบ่าย
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์เสียง
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ภาพ/ภาพยนตร์
• การแสดง Code และ Quotation
• การสร้าง Family
• การสร้าง Conceptual Diagram ด้วย Network views
• การเรียกดู /ใช้ Code with Quotation / Family
• การเรียกใช้ Code Primary Documents Table (แสดงความถี่ของ Code จำแนกตามไฟล์)
• การ Export / Import Code (XML) 

#
วทส.ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาจาก สปป.ลาว เยี่ยมชมวิทยาลัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-12-20

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
และนักศึกษาจาก สปป.ลาว
จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
และรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 

#
สัมมนาบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-12-14

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดสัมมนาบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม -13 ธันวาคม 2560

#
แนะแนวการศึกษาต่อ แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-28

แนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สำนักงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

#
สาขาการโรงแรมศึกษาดูงาน Shangri-la Hotel Bangkok
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-25

สาขาการโรงแรมศึกษาดูงาน Shangri-la Hotel Bangkok

#
International Webinar Russkiy Siyay - Russian for Tai-Kadai languages native speakers
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-24

A webinar was recently hosted by the Moscow Region State University (MRSU) discussing how to best teach Russian to Tai-Kadai speakers. (Note: Tai-Kadai is the group of mostly tonal languages found in southern China and Southeast Asia, including Thai and Laotian. Participating in this webinar were linguists from Russsia, Thailand, Vietnam, Kazakhstan and many other countries. More than 300 students living in Moscow also attended along with a number of Thai students who are studying in Russia. This webinar introduced a new online didactical platform (teaching tool) called "Russkiy Siyay." Siam Technology College supports this project by MRSU and wishes them all the best.

#
พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ มาบอกเล่าประสบการณ์แนะนำแนวทางการเขียนเพลง หยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-23

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการ STC Music Band Contest 1st ตอน "หยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง" ได้มีกิจกรรมเวิร์คช็อป "การแต่งเพลงอย่างมืออาชีพ" อุ่นเครื่องก่อนการประกวดจริงที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม โดยมี พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ มาบอกเล่าประสบการณ์แนะนำแนวทางการเขียนเพลงพร้อมตอบข้อซักถามของน้องๆ จากโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมประกวด ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

#
คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-21

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เวลา 08.00 น.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการจัดการการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด สมุทรสาคร

 

#
STC-2 เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-14

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 13 พฤษจิกายน 2560 ท่านอาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้นำทีมรถพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าพบ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน

#
การแข่งขัน ROV STC Tournament 2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-09

อาจารย์พิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้โดยคุณสันติ โหลทอง นายกสมาคม E-Sport เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Shut Up รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Chicken Sperm รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 1st Starwar by Sticker และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Overnoob

 

 

#
วทส. รวมปลูกดอกดาวเรือง ๑ ต้นแทน ๑ ดวงใจ น้อมถวายพระภูวไนยภูมิพล
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-10-19

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รวมปลูกดอกดาวเรือง "๑ ต้นแทน ๑ ดวงใจ น้อมถวายพระภูวไนยภูมิพล" เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#
ทีมรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) กับการแข่งขัน World Solar Challenge 2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-10-13

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ STC 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) และการแข่งขัน World Solar Challenge
การแข่งขันครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหากเรามีความมุ่งมั่น ความเพียรเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ #รถพลังงานแสงอาทิตย์ #solarcarthailand #wemovewiththesun #bwscth ขอขอบคุณทุกเสียงและกำลังใจที่ส่งถึงเราและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องคนไทยในต่างแดน #ขอบคุณๆครับ
We act like a Champ. Now we are, kind of, Champ. Congratulations... Team STC 2.

 

รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand)
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Solar Challenge 2017 ณ ประเทศออสเตรเลีย

รถ STC-2 Team ในการแข่งขัน World Solar Challenge 2017

วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) ออกจากเมือง Port Augusta เวลา 8.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นที่ออสเตรเลีย โดยวันนี้ได้วิ่งจนถึงเมือง Adelaide ในเวลา 14.20 น. ตามเวลาท้องถิ่นที่ออสเตรเลีย สำหรับวันนี้วิ่งได้ระยะทาง 296 กิโลเมตร

ตลอด 6 วันของการแข่งขัน (ตั้งแต่วันที่ 8-13 ตุลาคม 2560) รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เมือง Darwin จนถึงเมือง Adelaide สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 3,022 กิโลเมตร

โดยสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ คือ 1.มีความมั่นใจในเทคโนโลยีรถพลังงานแสงอาทิตย์ว่าสามารถเป็นเทคโนโลยีที่มีอนาคตและใช้งานได้จริงเมื่อมีการพัฒนาที่เหมาะสม 2.คนไทยไม่ได้เป็นรองใครหากมีความตั้งใจจริง มีความสามัคคี มีความรักในประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ และ 3.เป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัญญาโลก ที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสามารถให้ได้เข้าถึงทั้งในด้านวิชาการและอาชีพ

สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในการแข่งขันตลอด 6 วันของทีมงาน คือ ปัญหาของรถเทรลเลอร์ที่ล้อหลุด ทำให้ต้องเสียเวลาซ่อมในวันแรกของการแข่งขัน ปัญหาพายุฝนทำให้การขับขี่เป็นไปได้ยากตลอด 6 วันที่แข่งขัน นอกจากนี้ อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ลูกทีมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยกำลังใจที่ทุกคนต้องการทำเพื่อประเทศชาติ และในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับชัยชนะจากการแข่งขันครั้งนี้ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ได้ตั้งปณิธานและแจ้งกับทีมงานทุกคนว่า ชัยชนะหรือความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทีมรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะ และวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ทีมงานทุกคนได้รำลึกถึงท่านในฐานะบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และการได้รับชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไทยสู้นานาชาติได้แน่นอน

หลังจากที่รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) เข้าสู่เส้นชัยเรียบร้อยแล้ว ทีมงานทุกคนได้ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

*******************
ข้อมูลเพิ่มเติม
     การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ณ ประเทศออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 15  ตุลาคม 2560
     การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 แบ่งประเภทของรถที่เข้าร่วมแข่งขันเป็น 3 Class คือ Challenger Class เน้นความเร็วและประสิทธิภาพรถ         Cruiser Class เน้นรถต้นแบบของอนาคต และ Adventure Class เน้นรูปแบบแตกต่างวิ่งไม่ยึดติดเกณท์ใดๆ
    โดยจำนวนรถที่เข้าแข่งขันในปีนี้มีด้วยกัน 95 ทีม แต่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบโครงสร้างระบบรถและการวิ่งในที่สุดเหลือเพียง 38 ทีมที่            สามารถเข้าแข่งได้ โดยแบ่งเป็น Challenger Class 15 ทีม Cruiser Class 8 ทีม และ Adventure Class 15 ทีม
    การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 จุดสตาร์ทอยู่ที่เมือง Darwin รถคันแรกที่ออกจากจุดสตาร์ทเวลา 8.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นที่ออสเตรเลีย
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Darwin ถึงเมือง Pine Creek เดินทางได้ 225 กิโลเมตร
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Pine Creek ถึงเมือง Elliott เดินทางได้ 510 กิโลเมตร
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Elliott ถึงเมือง Anmatijere เดินทางได้ 568 กิโลเมตร
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Anmatijere ถึงเมือง Marla เดินทางได้ 648 กิโลเมตร
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Marla ถึงเมือง Port Augusta เดินทางได้ 775  กิโลเมตร
    การเดินทางของรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ออกจากเมือง Port Augusta ถึงเมือง Adelaide เดินทางได้ 296 กิโลเมตร
    การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 จะสิ้นสุดการเดินทางที่เมือง Adelaide
    การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ประกาศผลรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
    การแข่งขัน World Solar Challenge 2017 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 95 ทีม ผ่านการคัดเลือกจำนวน 38 ทีม

#
รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ World Solar Challenge 2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-10-08

เด็กนักศึกษาไทยผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team (Solar Car Thailand) เข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Solar Challenge 2017 ผ่านการทดสอบและรับรองจากคณะกรรมการให้เข้าแข่งขันและได้รับทะเบียนเพื่อขับขี่บนท้องถนนออกโดยการกรมขนส่งของออสเตรเลีย กับระยะทาง 3,000 กิโลเมตรเหนือสุดของออสเตรเลียมุ่งลงใต้สุด จะเป็นอย่างไรร่วมให้กำลังใจพวกเขาเหล่านี้ #solarcarthailand #รถพลังงานแสง อาทิตย์  Facebook page: Solar Car Thailand ,Website: wsc.siamtechno.ac.th

#
นักศึกษาวทส.เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ACC KORE
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-10-06

3 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้แก่ นางสาววาสนา บุญลาม นักศึกษาคณะบัญชี นางสาวธัญสุดา ลุนพิจิตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนายวรพล อินทนาม คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ACC KOREA ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2560 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย คีร์กีสถาน มาเลเซีย และมองโกเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา เสริมทักษะด้านการบริหารจัดการ

#
คณะผู้บริหาร STC เข้าพบคุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานความคืบหน้ารถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-29

วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

เวลา 10.00 น.

คณะผู้บริหาร STC เข้าพบรมช.กระทรวงต่างประเทศ
เพื่อรายงานความคืบหน้าการนำรถ STC-2 เข้าร่วมแข่งขัน

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณาจารย์คณะเทคโนโลยี ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าพบคุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานความคืบหน้าการนำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 เข้าร่วมการแข่งขัน World Solar Challenge 2017 ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้

ณ กระทรวงต่างประเทศ

 

#
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-29

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าประกวด "กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา" เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง/ระดับภาค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

#
วทส. จัดการประกวด Mr. & Miss STC 2017 โดยเฟ้นหาเฟรชชี่ที่มากด้วยความสามารถและความมั่นใจ สดใสสไตล์คนรุ่นใหม่
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-29

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
เวลา 12.30-16.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประกวด Mr. & Miss STC 2017
โดยเฟ้นหาเฟรชชี่ที่มากด้วยความสามารถและความมั่นใจ สดใสสไตล์คนรุ่นใหม่
ตำแหน่ง Mr. STC 2017 ได้แก่ นายยุทธเกมส์ เขื่อนอำคา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี
Miss STC 2017 ได้แก่ นางสาวคณาภัฐ ชินรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Mr. Popular STC 2017 ได้แก่ นายธนายุทธ ระวังชื่อ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
Miss Popular STC 2017 ได้แก่ นางสาวณัชฌา บัวเนตร นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

#
พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-17

วัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560
เวลา 13.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#
การประกวด พานไหว้ครู
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-17
วัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการประกวด พานไหว้ครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#
คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Tech Startup Club
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-09-14

วันที่ 14 กันยายน 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Tech Startup Club เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Tech Startup) สามารถสร้างสรรค์ พัฒนา และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจ โดยจัดอบรมในหัวข้อ “Digital Transformation-Digital Marketing” โดยคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด ณ ห้อง 9201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#
ลงสนามทดสอบสมรรถนะรถพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลงแข่งขันรายการ World Solar Challenge 2017
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-24

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 9.30-16.30 น.
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำทีมอาจารย์และนักศึกษาผู้ผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ทั้ง 2 รุ่นไปทดสอบประสิทธิภาพรถ ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โพธาราม
 

#
วทส.เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI)
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-08-23

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 16.00 น.
รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะเทคโนโลยี และทีมคณาจารย์ นักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร CTSDI และ TICA โดย Mr. Ros Peth ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา (Cambodia-Thai Sills Development Institute : CTSDI) ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติของวิทยาลัย และ Ms.Sayan Kongkoy ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ MOA)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม