สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

 

Activity Gallery

#
จากความฝันสู่ท้องถนนไทย STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-23

จากความฝันสู่ท้องถนนไทย "STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ"
และครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ให้ความรู้กับนักเรียน
#แล้วพบSTCโรดโชว์ #มัธยม #อาชีวะทั่วประเทศ

#
นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-22

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - น.ส.พิมพ์พิสา แก้วบริสุทธิ์ นักศึกษาตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกิจ 
นำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำ2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์ 
#ร่วมเป็นกำลังใจนักศึกษาSTC
#พระราชทานระดับอุดมศึกษา
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
#คณะบริหารธุรกิจ

#
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-20

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 ออกศึกษาดูกระบวนการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และฝึกการสำรวจค้นหาอันตรายโดยวิธี walkthrough survey ประกอบการใช้ checklist ภายใต้โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานไทยอินเตอร์เนชั่นแนลวอชชิ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 17 ก.พ. 61
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
#วิทยาศาสตร์สุขภาพ
#อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#
โครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-19
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
ได้จัดทำโครงการเขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
กำหนดการ
เวลา 8.45-9.00 น.  ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
เวลา 9.00-9.05 น.  กล่าวรายงาน โดย  กล่าวรายงาน โดย รศ ดร. รุจา ผลสวัสดิ์
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา 9.05-9.10 น.  กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
เวลา 9.10-10.20 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ
                               เรื่อง เขียนงานวิชาการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
                                โดยวิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 
เวลา 10.20 - 10.30 น. พักทานอาหารว่าง
เวลา10.30 - 11.30 น.  บรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
เวลา11.30 - 12.00 น.  คณาจารย์ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
 
ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จำนวน   62 คน
#
วทส.ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นด้วยการบริจาคโลหิต พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ลานอาคารนิทรรศการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เวลา 08.00-12.00 น.

#ValentinesDay
#วาเลนไทน์
#บริจาคเลือด
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-14

วันที่ 13 ก.พ. 61 –

นางตรีพัชรินทร์ มูลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #สาขาวิชาการโลจิสติกส์ ได้เข้าศึกษาดูงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยมี จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ พนักงานธุรการ 9 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือฯ เป็นผู้บรรยายแนะนำกิจการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และนายธีรเดช สุวรรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฎิบัติการสินค้า 2 บรรยายการวางแผนบริหารจัดการตู้สินค้า และขั้นตอนกระบวนการขนส่งสินค้าให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม

#
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงพื้นที่สำรวจชุมชน มหาสวัสดิ์และคลองโยง เพื่อฝึกภาคสนามระยะสั้นในวิชาวิทยาการระบาด ระหว่างวันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2561

#คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-10

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. -

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ บริษัท สมาร์ท แคปปิตอล แมนเนจเมนต์ จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ในโครงการความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือก ของราษฎรในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

#
วทส.ส่งผลงานใน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-02-05

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 (Solar Car Thailand) อวดโฉมในงานนี้ด้วย และได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 


โดยภายในงาน ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ และ ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน อาจารย์ป.โท ประจำสาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มาร่วมแสดงผลงาน
อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ให้กำลังใจ “พวกเราชาว STC ทุกคน... คำรามให้ดังนะครับ... STC roars... STC rocks...”

 

#
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-31

วันนี้ (31 ม.ค. 61) อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมเปิดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

#
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creative)
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-29

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง “การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
(New Entrepreneurs Creative)

ภายในงานกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
และ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อ.เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์ เป็นวิทยากรภายในงาน

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

(PR-STC)
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#คณะบริหารธุรกิจ
#การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

 

 

#
กิจกรรมประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

เสาร์ที่ 27 มกราคม นี้ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เวลา 13.00 น

ประกวดดนตรีใน Project STC Music Band Contest ตอนหยิบวรรณคดีไทยมาใส่เพลง สู่การเป็นศิลปินอาชีพของคุณ พบกับ พีท-พีระ เทศวิศาล และจั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผลการประกวดดนตรี STC Musicband Contest
ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
#Novice
ทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
#บรรลัยกั๊ก
ยินดีด้วยนะครับ

Incredible GenEd
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SIAM TECHNOLOGY COLLEGE)
email:info@siamtechno.ac.th
www.siamtechno.ac.th
Tel.(+66)2-878-5000
Social Media
youtube: siamtechno
facebook: siamtechno
Instagram: siamtechno
Twitter: siamtechno

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้อง STC2017 อย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-27

           ราชบุรี – เทคโนโลยีสยามรับน้องใหม่ชวนน้องปลูกป่าสานสัมพันธ์พี่น้องอย่างสร้างสรรค์ปลูกป่าลดโลกร้อน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังให้ทุกคนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน
               ( 26 ม.ค. 61 ) นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ราชบุรี นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายณรงค์ ครองชนม์ ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมปลูกป่าบริเวณสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี โดยมีนายจิตศักดิ์ อนุศาสนานันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา โครงการชลประทานที่ 13 ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2017 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นของทั้งวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาเกิดภาวะความเป็นผู้นำในตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา ต่อชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษารู้ถึงปัญหาของสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้นจากธรรมชาติ โดยร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาเขตราชบุรี นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงการพัฒนากิจกรรมรับน้องที่ไม่มีการแสดงออกถึงความรุนแรง การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เกิดความสร้างสรรค์มากขึ้นในสังคมไทย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องจากการทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
            นายแสงสุรีย์ แก้วจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวถึงโครงการรับน้องแบบสร้างสรรค์ว่า เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อสร้างสรรค์ความรักความสามัคคี ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องแบบใหม่ สำหรับในปี 2559 องค์การนักศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการรับน้องจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ เป็นปีแรก เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นการปลูกฝังให้ทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ได้นำนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 มาจัดกิจกรรมรับน้องโดยการนำต้นกล้าไม้มีทั้งต้นสัก ต้นคูณ ต้นไม้อีกหลายชนิด จำนวน 300 ต้นมาปลูก พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยปลาที่ได้สนับสนุนพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำนวน 75,000 ตัว เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้มีความสวยงามร่มรื่น 
////////////////////////////////////////////
Cr. พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี

#
คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-26

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะเทคโนโลยีได้จัดให้มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย ดร.ฐกฤต
ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นประธานในที่ประชุม
ในการนี้ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีได้มอบของวันปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย

#i am tile STC
#tile
#คณะเทคโนโลยี
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 

#
พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-21

วันนี้ (21 ม.ค. 2561)

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และเสื้อช็อปแก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายใต้บรรยายที่อบอุ่น

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
และมีความภาคภูมิใจในบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา
มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

(PR-STC)

#
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-20

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “RMUTP ROBOCON 2018” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561

โดยนักศึกษาได้ส่งผลงานประดิษฐ์ 
เข้าแข่งถึง 2 ชิ้นงาน คือ
1.“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ”
2.“พัดลมอัจฉริยะ”

แม้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ชนะ
แต่นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการเข้าแข่งขันไปอย่างมากมาย

#PR-STC
#แพ้ชนะไม่สำคัญเท่าลงมือทำ
#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 1561 เวลา 17.30-14.00 น. 

กล่าวเปิดงานโดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด 

ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัล และร่วมออกบูธ รวมไปถึงพระเอกในงาน #รถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 ได้ร่วมขบวนพาเหรดในงานนี้ด้วย

#งานวันเด็ก
#กรมประชาสัมพันธ์
#รถพลังงานแสงอาทิตย์
#STC-2

 

#
ประมวลภาพจากกิจกรรม สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16


ประมวลภาพจากกิจกรรม “สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม ประจำปี พ.ศ. 2561”
จัดโดย…วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และชุมชนวัดดีดวด

วันนี้ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.
ณ วัดดีดวด เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพฯ 

#วันเด็ก
#วันของเด็ก
#สร้างเด็กรุ่นใหม่ จากใจเทคโนสยาม

 

#
โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ในหัวข้อ มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-16

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ "ฟอรั่มวิชาการ" ในหัวข้อ "มาทำความเข้าใจกับการตลาดการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด วิทยากรพิเศษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฟังและร่วมกันซักถามข้อสงสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม คือ รับทราบข้อมูลทางด้านการตลาดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

#
ฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-11

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ ICT แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในชั้นเรียน" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 9021 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

โดยมี ดร.นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศรี วิทยากรพิเศษด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

#
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-14

กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์ น้องพี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานอาคารที่พักสวัสดิการนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงานนำโดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภายในงานมีกิจกรรมจับฉลาก เล่นเกมส์ และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นในเทศกาลปีใหม่

#กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

#
บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ให้การต้อนรับ บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ 
“การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ"

#บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

#
ปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

ศูนย์สหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้อง 9914 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โดยท่านอธิการบดี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจในการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

#
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-10

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเจ้ามูล ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในงาน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมรับศีลและพรให้มีความสุขในการทำงานและการเรียนกันทุกคน

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี 2561 ด้วยความอิ่มใจกันทุกคน

#
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti
กิจกรรมเมื่อ :: 2018-01-03

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุม9702  อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ภาคเช้า
• หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ Manual
• แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
• การเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
      • การแปลงไฟล์จาก *.doc/*.docx เป็น *.txt
      • การเพิ่มไฟล์ฐานสำหรับการวิเคราะห์ (add documents)
• การสร้าง Quotation และ การลงรหัสแบบต่างๆ
     • Create Freecode(s)
• Enter Code Name(s)
• Code In Vivo
• Select Code(s) from List
• Last Used Code(s)
• Auto Coding
• การสร้าง Memo
 
ภาคบ่าย
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์เสียง
• การวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ภาพ/ภาพยนตร์
• การแสดง Code และ Quotation
• การสร้าง Family
• การสร้าง Conceptual Diagram ด้วย Network views
• การเรียกดู /ใช้ Code with Quotation / Family
• การเรียกใช้ Code Primary Documents Table (แสดงความถี่ของ Code จำแนกตามไฟล์)
• การ Export / Import Code (XML) 

#
วทส.ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาจาก สปป.ลาว เยี่ยมชมวิทยาลัย
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-12-20

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
และนักศึกษาจาก สปป.ลาว
จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
และรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 

#
สัมมนาบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-12-14

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดสัมมนาบุคลากรและสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018 ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม -13 ธันวาคม 2560

#
แนะแนวการศึกษาต่อ แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-28

แนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สำนักงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แนะแนวการศึกษาและแนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

#
สาขาการโรงแรมศึกษาดูงาน Shangri-la Hotel Bangkok
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-25

สาขาการโรงแรมศึกษาดูงาน Shangri-la Hotel Bangkok

#
International Webinar Russkiy Siyay - Russian for Tai-Kadai languages native speakers
กิจกรรมเมื่อ :: 2017-11-24

A webinar was recently hosted by the Moscow Region State University (MRSU) discussing how to best teach Russian to Tai-Kadai speakers. (Note: Tai-Kadai is the group of mostly tonal languages found in southern China and Southeast Asia, including Thai and Laotian. Participating in this webinar were linguists from Russsia, Thailand, Vietnam, Kazakhstan and many other countries. More than 300 students living in Moscow also attended along with a number of Thai students who are studying in Russia. This webinar introduced a new online didactical platform (teaching tool) called "Russkiy Siyay." Siam Technology College supports this project by MRSU and wishes them all the best.